Lista startowa

Na zawodach Kids Run, dzieci są przypisane do kategorii na podstawie daty urodzenia.