adidas eqt boost 93 17 white turbo red adidas eqt support 93 17 core black drops summer where to buy adidas eqt support adv primeknit zebra adidas eqt support adv primeknit zebra adidas eqt support adv zebra coming soon adidas eqt support adv zebra adidas eqt support ultra muted premium pack adidas eqt support ultra primeknit vintage white adidas eqt support ultra primeknit core black adidas eqt support ultra pk first look adidas eqt support ultra primeknit core black releasing next week adidas eqt support adv support burnt orange grey adidas eqt running support 93 primeknit og colorway adidas eqt running support 93 primeknit white teal chartreuse red black adidas eqt running support 93 primeknit on feet images adidas eqt 93 17 boost turbo red release info adidas eqt running support 93 primeknit og colorway adidas eqt running support 93 primeknit white teal chartreuse red black adidas eqt running 93 updated with primeknit construction originals eqt

Regulamin

Regulamin Imprezy

I. Cel
1. Propagowanie, promocja i upowszechnianie idei biegania oraz innych aktywności fizycznych jako zdrowego stylu życia oraz czynnego spędzania czasu.
2. Popularyzacja biegania wśród dzieci i młodzieży wśród mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne
3. Promocja Gminy Tarnowo Podgórne
4. Integracja rodzinna

II. Organizator
1. Gmina Tarnowo Podgórne
2. Mak Active
3. Grupa Biegowa Night Runners
Współorganizator: KB Katorżnik Murowana Goślina

Kontakt:
Kościelna 19/66
60-536 Poznań
tomasz@makactive.com

III. Termin, miejsce, czas trwania
1. Impreza odbędzie się 9 września 2017 roku w godzinach od 8.30 do 13.30
2. Miejsce: Stadion Tarnovia, 23 Października 34, Tarnowo Podgórne.
3. W ramach Imprezy odbędzie się 18 biegów dla następujących grup wiekowych z
podziałem na dziewczynki i chłopców:

dla dzieci od 0 do 2 lat – dystans ~~100 m ¬ start ok. 9.15
dla dzieci w wieku 3 lat – dystans ~~100 m ¬ start ok. 9.40
dla dzieci w wieku 4 lat – dystans ~~100 m ¬ start ok. 10:00
dla dzieci w wieku 5 lat – dystans ~~200 m start ok. 10.30
dla dzieci w wieku 6 lat – dystans ~~200 m start ok. 11.00
dla dzieci od 7 do 8 lat – dystans ~~400 m start ok. 11.40
dla dzieci od 9 do 10 lat – dystans~~400 m start ok. 12.10
dla dzieci od 11 do 12 lat – dystans ~~800 m start ok. 12.40
dla dzieci od 13 do 14 lat – dystans – 800 metrów start ok. 13:00

3. Biuro zawodów będzie czynne od 8:30 do 12:00 i będzie mieściło się na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym.
IV. Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa
1. Opłata startowa za udział w biegu od uczestnika wynosi 5 zł. Wpłaty należy dokonać przez system wpłat elektronicznych Przelewy24.
2. Zgłoszenia będą przyjmowane elektroniczne, poprzez formularz na stronie www.kidsrun.pl
oraz w dniu imprezy w biurze zawodów w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym, o ile wcześniej nie zostanie osiągnięty limit uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać:
­ imię i nazwisko dziecka
­ datę urodzenia dziecka
­ imię i nazwisko rodzica zgłaszającego
­ tel. kontaktowy
­nazwę klubu lub szkoły podstawowej /nieobowiązkowo/

3. Opłata uprawnia uczestnika do startu w biegu w określonej według daty urodzenia
kategorii wiekowej. Decydująca o przynależności do odpowiedniej kategorii wiekowej będzie
ilość ukończonych lat uczestnika w dniu biegu tj. 9.09.2017 r.
4. Podczas zgłaszania uczestników obowiązkowa jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego.
5.W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje pakiet startowy.
6. Przed odbiorem pakietu startowego rodzic lub opiekun prawny podpisuje: „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno­sportowych” i tym samym wyraża zgodę na udział w Biegu. Bez przekazania oświadczenia, uczestnictwo w biegu nie będzie możliwe. Wypełnienie oświadczenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
7. Wprowadza się limit uczestników przy rozbiciu na poszczególne kategorie
( max. 50 dzieci w każdej z 9 kategorii wiekowej z podziałem na chłopców i dziewczynki)
7.1 Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia limitu miejsc w poszczególnych kategoriach, aż do osiągnięcia całkowitego limitu uczestników (500). W ramach limitu liczby uczestników mieszkańcom Gminy Tarnowo Podgórne przysługuje min. 200 miejsc.
8. Opłaty startowe dokonywane przelewem bankowym poprzez system zapisów elektronicznych.
9. Lista startowa będzie dostępna na stronie biegu www.kidsrun.pl

 

IV. Nagrody
1. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal.
2. Zwycięzcy w każdej z kategorii zostaną dodatkowo udekorowani na podium. Dekoracja
będzie przeprowadzana bezpośrednio po biegach.

V. Uwagi końcowe
1.Uczestnik startuje wyłącznie na odpowiedzialność swojego rodzica/opiekuna prawnego,
który ponosi związane z tym ryzyko.
2. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora skrócenia trasy przez uczestnika,
(przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione bez zabezpieczenia lub
skradzione podczas imprezy.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w Regulaminie.
O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na portalu facebook.com na
profilu Kids Run oraz drogą mailową.
5. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych
osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w
celu promocji biegu Kids Run oraz dokumentowania zawodów.
6. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia dla uczestników biegów.
7. Uczestnicy biegów będą mogli skorzystać ze wszystkich dodatkowych atrakcji
przygotowanych przez organizatora.
8. Interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatorów biegu. Odwołanie i protesty
rozstrzyga sędzia główny biegów.
9. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne
10. Zawodnik, który poda nieprawidłowe miejsce zamieszkania może zostać zdyskwalifikowany.

adidas yeezy boost 350 v2 red yeezy boost 350 v2 red copper green adidas yeezy 350 boost v2 release date info adidas yeezy boost 350 v2 where to buy adidas yeezy 350 boost v2 black copper red green adidas yeezy boost 350 v2 black copper release date yeezy boost 350 v2 black red by9612 adidas yeezy 350 boost adidas yeezy boost 350 v2 restocking one retailer next week adidas yeezy boost 350 v2 beluga solar red release info detailed look yeezy boost 350 v2 complete packaging adidas yeezy boost 350 v2 beluga solar red adidas yeezy boost 350 v2 beluga confirmed release date adidas yeezy boost 350 v2 belugasolar red adidas yeezy boost 350 v2 beluga drops tomorrow 1787308289 adidas yeezy boost 350 v2 restock info adidas yeezy boost 350 v2 beluga adidas yeezy boost 350 v2 adidas yeezy boost 350 v2 black green release date